top of page
Sake Pairing Dinner Menu

前 菜

蟹球胡瓜醋

 

 

 

薄 造

魴鮄魚雲丹卷

 

 

 

蒸 物

白子茶碗蒸

 

 

 

揚 物

金目鯛烏魚子卷

 

 

 

燒 物

鱈魚醤油麴焼

 

 

 

一 品

銀杏海老小子

 

 

 

沙   律

沙甸魚沙律

 

 

 

煮 物

烤焗北寄貝

 

 

 

食    事

蕪菜白飯魚雑炊

福島県

花春

純米吟醸

 

 

愛知県

蓬莱泉 空

純米大吟醸

 

 

新潟県

越乃白雁アマミズ

純米大吟醸

 

 

山形県

初孫 祥瑞 

純米大吟醸

 

 

福井県

無の心

純米大吟醸

 

 

岩手県

旭扇

純米大吟醸

 

 

新潟県

越乃白雁

本醸造

 

 

滋賀県

神開 藤娘

大吟醸

 

 

新潟県

王紋 夢

純米大吟醸

甜    品

日高甜品

HK$1500

 

 

Subject to 10% service charge.

Sake Pairing Dinner Menu
Select version

愛知県

蓬莱泉 空

純米大吟醸

 

 

新潟県

越乃白雁アマミズ

純米大吟醸

 

 

福井県

無の心

純米大吟醸

 

 

岩手県

旭扇

純米大吟醸

 

 

滋賀県

神開 藤娘

大吟醸

 

 

新潟県

王紋 夢

純米大吟醸

薄 造

魴鮄魚雲丹卷

 

 

 

蒸 物

白子茶碗蒸

 

 

 

燒 物

鱈魚醤油麴焼

 

 

 

一 品

銀杏海老小子

 

 

 

煮 物

烤焗北寄貝

 

 

 

食    事

蕪菜白飯魚雑炊

甜    品

日高甜品

HK$1000

 

 

Subject to 10% service charge.

bottom of page